HTD: Hadis Tetkikleri Dergisi Hadis Tetkikleri Dergisi
   
Ana Sayfa
Yayın İlkeleri
Hakkımızda
Sayılar
Temsilciler
Kitaplar

English
 
 

Ayşe Esra ŞAHYAR / ‘Zayıf Hadisle Fezâil Konusunda Amel Edilebilirlik’ Fikrinin Doğuşu ve Gelişimi

Özet: Hadis usûlü ilmi, diğer ilim dalları gibi tedrîcî bir gelişim seyri izlemiştir. Bu tedrîcî gelişim, hadis ilimlerine dair kaleme alınan muhtelif kaynaklardan izlenebilir niteliktedir. Belirli bir konuda imamların görüşleri tesbit edilip bu görüşler kronolojik olarak sıralandığında, bir fikrin doğuş ve gelişim süreci ortaya çıkmış olacak, bu sürecin tesbiti pek çok fikrin daha sağlıklı bir biçimde değerlendirilebilmesine imkan sağlayacaktır. Bu makalede, fazîletler konusunda zayıf hadisle amel edilip edilmeyeceği hususunda ilk dönemlerden günümüze değin hadisçilerin ileri sürdükleri muhtelif fikirler kronolojik olarak ele alınmış, fikirlerin gelişim seyri hadis tarihinin evreleri ile irtibatlandırılmıştır. Bu fikrî gelişim süreci içerisinde “zayıf hadisle amel” ve “zayıf hadis rivayeti” kavramlarının farklılığı vurgulanmıştır.

Atıf: Ayşe Esra Şahyar, “‘Zayıf Hadisle Fezâil Konusunda Amel Edilebilirlik’ Fikrinin Doğuşu ve Gelişimi”, Hadis Tetkikleri Dergisi (HTD), I/1, 2003, 31-49.

Anahtar kelimeler: Hadis, zayıf hadis, fezail, amel, hadis usûlü.

2003-1  
2003-1
2003,I,1
2003-2
2003,I,2
2004-1
2004,II,1
2004-2
2004,II,2
2005-1
2005,III,1
2005-2
2005,III,2
2006-1
2006,IV,1
2006-2
2006,IV,2
2007-1
2007,I,1