HTD: Hadis Tetkikleri Dergisi Hadis Tetkikleri Dergisi
   
Ana Sayfa
Yayın İlkeleri
Hakkımızda
Sayılar
Temsilciler
Kitaplar

English
 
 

Hüseyin KAHRAMAN / Sûret Hadisi Üzerine Bağlam Esaslı Bir Tahlîl Denemesi

Özet: Kısaca, ‘sûret hadisi' şeklinde bilinen “Allah Âdem’i kendi sûretinde yarattı” hadisi, başta tasavvuf ve kelâm olmak üzere İslâm düşünce dünyasında önemli bir yere sahiptir. Bu hadis, genelde İslâm özelde ise hadis konusundaki iddialarının delillerinden birisi olması açısından oryantalistlerin de dikkatini çekmektedir. En meşhur hadis eserlerinde geçmesine rağmen hem müslümanlar arasında hem de Batı’da, Yahudi kaynaklı olduğunu ve İslâm’a oradan geçtiğini savunanlar olmuştur. Bu yazıda hadisin hem âidiyyetinin tesbiti hem de anlaşılıp yorumlanması konusuna farklı bir açıdan yaklaşılmaya çalışılmaktadır.

Atıf: Hüseyin KAHRAMAN, “Sûret Hadîsi Üzerine Bağlam Esaslı Bir Tahlil Denemesi”, Hadis Tetkikleri Dergisi (HTD), I/1, 2003, 51-70.

Anahtar kelimeler: Âdem, sûret, İsrâiliyyat, altmış zirâ, hadis tenkidi.

2003-1  
2003-1
2003,I,1
2003-2
2003,I,2
2004-1
2004,II,1
2004-2
2004,II,2
2005-1
2005,III,1
2005-2
2005,III,2
2006-1
2006,IV,1
2006-2
2006,IV,2
2007-1
2007,I,1