HTD: Hadis Tetkikleri Dergisi Hadis Tetkikleri Dergisi
   
Ana Sayfa
Yayın İlkeleri
Hakkımızda
Sayılar
Temsilciler
Kitaplar

English
 
 

Özcan HIDIR / Şarkiyatçıların Hadisi Tarihlendirme Metotları

Özet: Şarkiyatçılarca XIX. yüzyılın sonlarından itibaren kullanılmaya başlanan ve hadislerin ortaya çıktığı ilk tarihleri belirlemeyi amaçlayan hadis tarihlendirme metotları, günümüze kadar geçen bu süreç dahilinde detaylandırılıp geliştirilmiştir. Bu metotların ilki, Ignaz Goldziher ve Marston Speight tarafından kullanılan, hadislerin metnini esas alan tarihlendirmedir. İkincisi, Joseph Schacht ve G. H. A. Juynboll tarafından benimsenen, hadisin erken dönem fıkıh tartışmalarındaki kullanımı esasına dayalı tarihlendirmedir. Üçüncüsü, Joseph Schacht, G.H.A. Juynboll ve Michael Cook’un isnadı merkeze alan tarihlendirmedir. Dördüncüsü ise, Harald Motzki’nin kullandığı isnadın her ikisini temel alan tarihlendirmedir. Bu makalede söz konusu hadis tarihlendirme yöntemleri etraflıca incelenip bir değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

Atıf: Özcan HIDIR, “Şarkiyatçıların Hadisi Tarihlendirme Metotları”, Hadis Tetkikleri Dergisi (HTD), I/1, 2003, s. 97-115.

Anahtar kelimeler: Tarihlendirme, hadis, metot, şarkiyatçılık, sened, metin.

2003-1  
2003-1
2003,I,1
2003-2
2003,I,2
2004-1
2004,II,1
2004-2
2004,II,2
2005-1
2005,III,1
2005-2
2005,III,2
2006-1
2006,IV,1
2006-2
2006,IV,2
2007-1
2007,I,1