HTD: Hadis Tetkikleri Dergisi Hadis Tetkikleri Dergisi
   
Ana Sayfa
Yayın İlkeleri
Hakkımızda
Sayılar
Temsilciler
Kitaplar

English
 
 

Yavuz ÜNAL / On the Emergence and Development of Systematic Preservation of Ahadith

Özet: Bu makalede hadis tesbit ve tenkit sisteminin ortaya çıkışı ve gelişim süreciyle birlikte siyasî ve sosyokültürel olaylarla yöntemin oluşum seyri arasındaki ilişkiye dikkat çekilmektedir. Ayrıca iki aşamadan oluşan sistemin bütüncül/küllî bir tasviri yapılmakta, uygulamada ortaya çıkan farklılıkların sebepleri irdelenmekte ve sisteme yönelik algı farklarının kaynakları üzerinde durulmaktadır.

Atıf: Yavuz ÜNAL, “Hadis Tesbit Sisteminin Doğuş ve Gelişim Seyri Üzerine”, Hadis Tetkikleri Dergisi (HTD), I/2, 2003, 7-42.

Anahtar kelimeler: yöntem, rivayet, sened tenkidi, metin tenkidi, imkân-imkânsızlık.

2003-2  
2003-1
2003,I,1
2003-2
2003,I,2
2004-1
2004,II,1
2004-2
2004,II,2
2005-1
2005,III,1
2005-2
2005,III,2
2006-1
2006,IV,1
2006-2
2006,IV,2
2007-1
2007,I,1