HTD: Hadis Tetkikleri Dergisi Hadis Tetkikleri Dergisi
   
Ana Sayfa
Yayın İlkeleri
Hakkımızda
Sayılar
Temsilciler
Kitaplar

English
 
 

İbrahim HATİBOĞLU / Çağdaşlaşma Dönemi Metodolojik Hadis Tenkîdi Yöntemlerine Eleştirel Bir Bakış      - Arabic -

Özet: Bu makalede, öncelikle ‘çağdaşçı yaklaşımlar’ ile irtibatı olarak akla gelebilecek hadis inkârcılığı, tenkit olgusu ve şarkiyatçılık düşüncesi konusunda bazı tespitler yapılmış, ardından, çağdaş tenkit metodolojilerinin İslâm dünyasındaki gelişim seyri ve temel özellikleri hakkında değerlendirmelere gidilmiştir. Yine, ‘oluşum dönemi’ ve ‘sistemleşme dönemi’ şeklinde, birbirinin devamı sayılabilecek iki başlıkta incelemeye konu edilen dönemin hadise karşı ‘eleştirel’ yaklaşımının temel sâikinin, Batı düşüncesi olduğunu düşündürecek boyutta, iki düşünce biçimi arasında benzerliklerin bulunduğuna işaret edilmiştir. Ayrıca, ‘çağdaşçı düşünce’nin temel özelliklerine ve klâsik hadis düşüncesinden ayrıldığı noktalara işaret edilerek, bazı zafiyetlerine işaret edilmeye çalışılmış ve konuya dair değerlendirme ve tekliflerde bulunulmuştur.

Atıf: İbrahim HATİBOĞLU, “Nazra intikadiyye ilâ menâhici nakdi’l-hadîsi’l-menhecî fî ‘ahdi’t-te‘âsur” (Arapça), Hadis Tetkikleri Dergisi (HTD), I/2, 2003, 43-66.

Anahtar kelimeler: Modernizm, ıslah, hadis, tenkit, sünnet, şarkiyatçılık.

2003-2  
2003-1
2003,I,1
2003-2
2003,I,2
2004-1
2004,II,1
2004-2
2004,II,2
2005-1
2005,III,1
2005-2
2005,III,2
2006-1
2006,IV,1
2006-2
2006,IV,2
2007-1
2007,I,1