HTD: Hadis Tetkikleri Dergisi Hadis Tetkikleri Dergisi
   
Ana Sayfa
Yayın İlkeleri
Hakkımızda
Sayılar
Temsilciler
Kitaplar

English
 
 

Abdullah AYDINLI / es-Seyyid Hâmid el-Bandırmavî (1111-1172/1699-1758 veya 1759) ve ‘Ukûdü’d-dürer fî ‘ilmi’l-eser Adlı Eseri      - Arabic -

Özet: Bandırmalı Hâmid b. Yûsuf (1111-1172/1699-1758 veya 1759), Hz. Peygamber’in soyundan geldiği bildirilen bir Osmanlı âlimidir. İstanbul’daki öğreniminden sonra Suriye, Mısır ve Hicaz bölgelerine ilim öğrenmek gayesiyle yolculuklar yapmıştır. Bu yolculuklarının ardından İstanbul’a dönmüş ve orada ilmi ve dini faaliyetlerini sürdürmüştür. Sayısı 80’e varan eserlerinden günümüze sadece 5 tanesinin ulaştığı anlaşılmaktadır. Bu eserlerden birisi olan Ukûdü'd-dürer, bir hadis ıstılahları sözlüğü olup alanındaki ilk eserdir. Bandırmalı bu eserinde, 18 usul kitabından derlediği 167 ıstılahı harf sırasında zikrederek haklarında bilgi vermiştir.

Atıf: Abdullah AYDINLI, “es-Seyyid Hâmid el-Bandırmavî (1111-1172-1699-1758 veya 1759) ve Eseruhû ‘Ukûdü’d-dürer fî ‘ilmi’l-eser” (Arapça), Hadis Tetkikleri Dergisi (HTD), I/2, 2003, 67-112.

Anahtar kelimeler: Osmanlı alimleri, Osmanlı hadisçileri, Istılah sözlüğü, Hadis, Bandırmalı Hâmid b. Yûsuf.

2003-2  
2003-1
2003,I,1
2003-2
2003,I,2
2004-1
2004,II,1
2004-2
2004,II,2
2005-1
2005,III,1
2005-2
2005,III,2
2006-1
2006,IV,1
2006-2
2006,IV,2
2007-1
2007,I,1