HTD: Hadis Tetkikleri Dergisi Hadis Tetkikleri Dergisi
   
Ana Sayfa
Yayın İlkeleri
Hakkımızda
Sayılar
Temsilciler
Kitaplar

English
 
 

Yavuz KÖKTAŞ / Kaderiyye ve Mürcie ile İlgili Hadislerin Değerlendirilmesi

Özet: Hz. Peygamber’in vefatından sonra pek çok siyasî olay meydana gelmiş, bunun sonucu olarak birçok fırka ortaya çıkmıştır. Bu fırkalar meşruiyyetlerini sağlamak için ya âyet ve hadisleri tevil etmişler ya da bunun yetmediği yerlerde hadis uydurmuşlardır. Muhaddisler bu konuda önemli tedbirler almışlar, ancak bu faaliyetin zararlarını tamamıyla ortadan kaldıramamışlardır. Hatta zaman zaman bazı ehl-i hadîs şu veya bu sebeple bu tehlikenin tarafı olmuştur. Bu çalışmada Kaderiyye ve Mürcie ile ilgili hadisler bütün tarikleriyle birlikte incelenmeye ve sıhhatleri hakkında bir sonuca ulaşılmaya çalışılmıştır.

Atıf: Yavuz KÖKTAŞ, “Kaderiyye ve Mürcie ile İlgili Hadislerin Değerlendirilmesi”, Hadis Tetkikleri Dergisi (HTD), I/2, 2003, 113-143

Anahtar kelimeler: Fırkalar, Kaderiyye, Mürcie, hadis, tevil, uydurmacılık.

2003-2  
2003-1
2003,I,1
2003-2
2003,I,2
2004-1
2004,II,1
2004-2
2004,II,2
2005-1
2005,III,1
2005-2
2005,III,2
2006-1
2006,IV,1
2006-2
2006,IV,2
2007-1
2007,I,1