HTD: Hadis Tetkikleri Dergisi Hadis Tetkikleri Dergisi
   
Ana Sayfa
Yayın İlkeleri
Hakkımızda
Sayılar
Temsilciler
Kitaplar

English
 
 

Seyit AVCI / Sûfîlerin Hadis Tespit Ölçüleri: İsmâil Hakkı Bursevî Üzerine Bir İnceleme

Özet: İslâm dininin kaynaklarından ikincisi kabul edilen hadislerin, isnadlarına bakılarak dikkate alınması, hadislerin sıhhatinin tesbiti için sened ve metin tenkitlerinin yapılması gerekir. Bir hadisin bulunduğu kaynaktan ziyade güvenilir bir isnadla rivayet edilip edilmediğine bakılır. Hadisçiler bunu esas alırken tasavvufî düşüncede bazı sûfîler hadislerin tesbitinde isnadın dışında birtakım ölçü ve kriterleri esas almışlardır. Hadisleri tek tek elden geçirmek yerine, kendilerince otorite kabul ettikleri bazı İslâm âlimlerinin eserlerindeki hadislerin toptan sahih olduğunu savunan genel bir ilke benimsemişlerdir. İsmâil Hakkı Bursevî (ö. 1137/1725) bu görüşü savunanlardandır. Bu çalışmada konu, Bursevî örneğinden hareketle genel çerçevede ele alınmaya çalışılacaktır.

Atıf: Seyit AVCI, “Sûfîlerin Hadis Tesbit Ölçüleri: İsmâil Hakkı Bursevî Üzerine Bir İnceleme”, Hadis Tetkikleri Dergisi (HTD), II/1, 2004, s. 7-30.

Anahtar Kelimeler: Bursevî, tasavvufî hadisler, hadis tenkidi, kelâmıkibar, cerh ve ta‘dîl.

2004-1  
2003-1
2003,I,1
2003-2
2003,I,2
2004-1
2004,II,1
2004-2
2004,II,2
2005-1
2005,III,1
2005-2
2005,III,2
2006-1
2006,IV,1
2006-2
2006,IV,2
2007-1
2007,I,1