HTD: Hadis Tetkikleri Dergisi Hadis Tetkikleri Dergisi
   
Ana Sayfa
Yayın İlkeleri
Hakkımızda
Sayılar
Temsilciler
Kitaplar

English
 
 

Recep ŞENTÜRK / İsnadın İçtimâî ve Edebî Yapısı: Tarihî Bir Yaklaşım

Özet: Bu makale hadis rivayetinin, sosyal yapı ile ilişkisini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Çalışmada, sözel ve sosyal süreçlerin birbirini etkiledikleri, dolayısıyla birinin diğerine indirgenemeyeceği fikri savunulmaktadır. Değişen sözel yapının isnâdın sosyal yapısına belirgin bir etkisinin olduğuna işaret edildiği gibi, isnâdın sosyal yapısının sözel yapıya etkisinin bulunduğu da gösterilmeye çalışılmaktadır. Tahlilde, dilbilim, edebî analiz, rivâyetbilim ve sosyal network analizi gibi nispeten yeni yöntemler, İslâm medeniyetinin ayırt edici özelliklerinden olan hadis rivâyet ağı sisteminin daha iyi anlaşılmasını sağlamak için kullanılmıştır. Ayrıca, hadis rivâyet ağının dinamik ve değişken yapısı hadisin sosyal ve sözel boyutlarının birbiri ile etkileşiminin incelenmesi suretiyle gösterilmeye çalışılmıştır.

Atıf: Recep ŞENTÜRK, “Social and Literary Structure of Isnad”, Hadis Tetkikleri Dergisi (HTD), II/1, 2004, s. 31-50.

Anahtar Kelimeler: Rivâyet, isnad, hadis, yaş yapısı, rivâyet tarzı, sünnet, toplumsal ağ analizi.

2004-1  
2003-1
2003,I,1
2003-2
2003,I,2
2004-1
2004,II,1
2004-2
2004,II,2
2005-1
2005,III,1
2005-2
2005,III,2
2006-1
2006,IV,1
2006-2
2006,IV,2
2007-1
2007,I,1