HTD: Hadis Tetkikleri Dergisi Hadis Tetkikleri Dergisi
   
Ana Sayfa
Yayın İlkeleri
Hakkımızda
Sayılar
Temsilciler
Kitaplar

English
 
 

Halil İbrahim KUTLAY / ‘Ümmetimin İhtilafı Rahmettir’ Sözü Üzerine Bazı Mülâhazalar      - Arabic -

Özet: Makalede; halk arasında ve bazı İslâmî kaynaklarda hadis diye bilinen “Ümmetimin ihtilâfı rahmettir” sözünün; pek çok hadis alimi tarafından hadis olmadığı; muteber hatta zayıf bir senedinin bile bulunmadığı belirtilmekte; ancak bu sözün anlam itibariyle doğru bir söz olduğu, zira İslâm alimlerinin Kur’an ve Sünnete uygun olarak ortaya koydukları farklı yorum ve görüşlerin İslâm ümmeti için rahmete vesile olduğu vurgulanmaktadır.

Atıf: Halil İbrahim KUTLAY, “Keşfü’l-gummeh bi-takhrîc-i hadîsi “İhtilâfu ümmeti Rahmeh” (Arapça), Hadis Tetkikleri Dergisi (HTD), II/1, 2004, s. 81-104.

Anahtar Kelimeler: Tahric, Hadis, Meşhur Hadisler, İhtilaf, Ümmet, Rahmet.

2004-1  
2003-1
2003,I,1
2003-2
2003,I,2
2004-1
2004,II,1
2004-2
2004,II,2
2005-1
2005,III,1
2005-2
2005,III,2
2006-1
2006,IV,1
2006-2
2006,IV,2
2007-1
2007,I,1