HTD: Hadis Tetkikleri Dergisi Hadis Tetkikleri Dergisi
   
Ana Sayfa
Yayın İlkeleri
Hakkımızda
Sayılar
Temsilciler
Kitaplar

English
 
 

Yıl: 2004 Cilt: II Sayı: 1


İçindekiler

Editörden
2004-1
Makaleler
- Seyit AVCI, Sûfîlerin Hadis Tesbit Ölçüleri: İsmâil Hakkı Bursevî Üzerine Bir İnceleme
- Recep ŞENTÜRK, İsnadın İçtimâî ve Edebî Yapısı: Tarihi Bir Yaklaşım
- Mehmet EFENDİOĞLU, Hâlid b. Velîd’e Yönelik Tenkitlerin Mahiyeti Üzerine
- Halil İbrahim KUTLAY, Ümmetimin İhtilâfı Rahmettir’ Sözü Üzerine Bazı Mülâhazalar Arabic

Tercüme
- David S. POWERS, İslâm’ın İlk Döneminde Vasiyetler/On Bequests in Early Islam (Çev. Halit ÖZKAN)

Araştırma Notları
- Osman GÜNER, Ricâl Tenkidi Sisteminin Temel Karakteristiği ve Aktüel Değeri
- Hayati YILMAZ, İnternette Rihle

Mülâkât
- Zekeriya GÜLER, Muhammed Hamîdullah’ın Kişiliği ve Araştırmaları Üzerine Ali Osman Koçkuzu İle

Sempozyum-Konferans
- Günümüzde Sünnetin Anlaşılması Sempozyumu, BURSA (Haz. Erdinç AHATLI)
- III. Hadisçiler Toplantısı, Gerede/BOLU (Haz. Abdülvahap ÖZSOY)

Kitap Tanıtımı
- Nimetullah AKIN, Untersuchungen zur Rezeption des Bildes von Maria und Jesus in den frühİslâmischen Geschichtsüberlieferungen, (Haz. Ahmet YILDIRIM)
- Eerick DICKINSON, The Development of Early Sunnite Hadith Criticism the Taqdima of Ibn Abî Hâtim al-Râzî (240/854-327/938), (Haz. Fatma KIZIL)
- Harald MOTZKI, Hadith: Origins and Developments, (Haz. Özcan HIDIR)
- Recep ŞENTÜRK, Toplumsal Hafıza Hadis Rivayet Ağı (610-1505), (Haz. Bekir KUZUDİŞLİ)
- Yücel BULUT, Oryantalizmin Kısa Tarihi, (Haz. Neslihan KILAVUZ)
- Ömer ÖZPINAR, Tasnif Dönemi Hadis Edebiyatının Oluşumunda Fikrî ve İlmî Hareketlerin Etkisi (Buhârî Örneği), (Haz. Ahmet ÜRKMEZ)

Vefeyât
- Muhammed Abdürreşîd en-Nu‘mânî (1333-1420/1915-1999) (Haz. Mehmet ÖZŞENEL)
- Ebü’l-Hasen Ali el-Hasenî en-Nedvî (1333-1420/1914-1999) (Haz. Hamdi ARSLAN)

Kitaplar-Tezler

2003-1
2003,I,1
2003-2
2003,I,2
2004-1
2004,II,1
2004-2
2004,II,2
2005-1
2005,III,1
2005-2
2005,III,2
2006-1
2006,IV,1
2006-2
2006,IV,2
2007-1
2007,I,1