HTD: Hadis Tetkikleri Dergisi Hadis Tetkikleri Dergisi
   
Ana Sayfa
Yayın İlkeleri
Hakkımızda
Sayılar
Temsilciler
Kitaplar

English
 
 

Ahmed ÜRKMEZ / Bir Muhalefet Aracı Olarak Tahrîc

Özet: ‘Bir hadisin rivayet edildiği kaynakları bulmak ve sıhhat değerlendirmesini yapmak’ anlamına gelen tahrîc, eleştiriye oldukça yatkın bir süreçtir. Bu özelliğinden ötürü Osmanlı tarihinin en önemli ve en ünlü fikrî hâdiselerinden olan Kadızâdeliler-Sivâsîler tartışmasında etkin bir muhalefet aracı olarak kullanılmıştır. Sivâsî kökenli yazar Ali b. Hasan b. Sadaka, Kadızâdeliler’in temel referansı durumundaki et-Tarîkatü’l-Muhammediyye üzerine bir tahrîc kitabı hazırlamıştır. Bu makalede, İdrâkü’l-hakika adını taşıyan ve Birgivî’nin et-Tarîka’sına yönelik 100’den fazla eleştiri içeren söz konusu kitaptan hareketle, tahric literatürünün muhalefet aracı olarak kullanılması konusunu ele almak amaçlanmıştır.

Atıf: Ahmed ÜRKMEZ, “Bir Muhalefet Aracı Olarak Tahrîc”, Hadis Tetkikleri Dergisi (HTD), II/2, 2004, s. 87-106.

Anahtar kelimeler: Tahrîc, Kadızâdeliler, Sivâsîler, İdrâkü’l-hakika, Birgivî.

2004-2  
2003-1
2003,I,1
2003-2
2003,I,2
2004-1
2004,II,1
2004-2
2004,II,2
2005-1
2005,III,1
2005-2
2005,III,2
2006-1
2006,IV,1
2006-2
2006,IV,2
2007-1
2007,I,1