HTD: Hadis Tetkikleri Dergisi Hadis Tetkikleri Dergisi
   
Ana Sayfa
Yayın İlkeleri
Hakkımızda
Sayılar
Temsilciler
Kitaplar

English
 
 

Özcan HIDIR / Yahudi Kültürünün Hadislere Etkisi İddiaları Üzerine

Özet: Yahudi kültürünün hadislere etkisi veya Kitâb-ı Mukaddes metinleri ile hadislerin ilgisi olduğuna dair tespit edebildiğimiz ilk iddia, Fransız Barthelmy d’Herbelot’un (ö. 1695) Kütüb-i Sitte başta olmak üzere hadis eserlerindeki pek çok bölümün Talmud’dan alındığı yönündeki iddiasıdır. Sonraları A. Sprenger, I. Goldziher, G. Vajda ve S. Rosenblatt’ın ortaya atıp geliştirdiği fikir ve iddialar, bu konuda bir çığır açmış ve sonraki yıllarda pek çok şarkiyatçı tarafından geliştirilerek savunulmuştur. İslâm dünyası ve Türkiye’de de son yıllarda etkisi görülen bu iddialar, önemli bir hadis problemi olarak karşımıza çıkmaktadır. İslâm’ın ilk yıllarındaki ihtida hareketi ile ilk mühtedi yahudi bilginlerinin rolünün yanında özellikle Emevîler döneminde “Arap olmayan unsurlar” olarak görülen mevâlî ile başta Ümeyye b. Ebü’s-Salt olmak üzere, geçmiş kutsal kitapları okudukları belirtilen Câhiliye şairleri ve kıssacılar ise bu etkide rol oynadığı ileri sürülen faktörlerdir. Bu çalışmada sözü edilen iddialar ve bu iddialarda öne çıkan/çıkarılan faktörler, İslâm âlimlerinin İsrâilî rivayetlere bakışı çerçevesinde incelenecektir.

Atıf: Özcan HIDIR, “Yahudi Kültürünün Hadislere Etkisi İddiaları”, Hadis Tedkikleri Dergisi (HTD), III/1, 2005, s. 7–38.

Anahtar kelimeler: yahudi kültürü, hadis, İsrâiliyyat, ihtida, mevâlî, kıssa-kussâs.

2005-1  
2003-1
2003,I,1
2003-2
2003,I,2
2004-1
2004,II,1
2004-2
2004,II,2
2005-1
2005,III,1
2005-2
2005,III,2
2006-1
2006,IV,1
2006-2
2006,IV,2
2007-1
2007,I,1