HTD: Hadis Tetkikleri Dergisi Hadis Tetkikleri Dergisi
   
Ana Sayfa
Yayın İlkeleri
Hakkımızda
Sayılar
Temsilciler
Kitaplar

English
 
 

Halis AYDEMİR / Hadis Rivayet Sistemine İhtimal Hesapları Merkezli Teorik bir Yaklaşım

Özet: Hadis ilminde bir râvi için kullanılan sika, mutkin, adl, sadûk, metrûk, zayıf… vb. tabirlerin her biri, nâkilin rivayetlerindeki güvenilirlik derecesini anlatan terimlerdir. Hadisler hakkında verilen sahih, hasen, zayıf... gibi hükümler ise, hadisin Hz. Peygamber’e aidiyet ihtimâlinin kuvvetini beyan eden sözel değerlendirmelerdir. Muhaddisler bir hadis hakkında hüküm verirken o hadisi aktaran nâkillerin rivayet etmedeki genel tutarlılıklarını ve hadisin bütün tariklerini dikkate alıp, gâlib zanna göre bir hükme varmışlardır. Bu makalede, gerek râvilerle ilgili derecelerin gerekse hadislerle ilgili hükümlerin rakamsal değerlerinin ortaya çı-karılmasını mümkün kılacak ve herhangi bir hadisin en muhtemel formatını belirlemeye yar-dımcı olacak teorik bir model ileri sürülmüştür.

Atıf: Halis AYDEMİR, “A Theoretical Approach to the System of Transmission of Hadith Based on Probability Calculations”, Hadis Tetkikleri Dergisi (HTD), III/1, 2005, s. 39-72.

Anahtar kelimeler: Rivayet, isnad, hadis, ihtimal hesapları, matematiksel analiz.

2005-1  
2003-1
2003,I,1
2003-2
2003,I,2
2004-1
2004,II,1
2004-2
2004,II,2
2005-1
2005,III,1
2005-2
2005,III,2
2006-1
2006,IV,1
2006-2
2006,IV,2
2007-1
2007,I,1