HTD: Hadis Tetkikleri Dergisi Hadis Tetkikleri Dergisi
   
Ana Sayfa
Yayın İlkeleri
Hakkımızda
Sayılar
Temsilciler
Kitaplar

English
 
 

Erdinç AHATLI / Türkiye’de Hadisi Anlama Çalışmaları: Ahmed Davudoğlu ve Müslim Şerhi Örneği

Özet: Ahmed Davudoğlu’nun Müslim’in el-Câmi‘u’s-Sahîh’i üzerine yazdığı hacimli Türkçe şerh, Cumhuriyet dönemi Türkiye’si hadis çalışmalarında klâsikleşmiş bir eserdir. Bu makalede önce merhum Davudoğlu’nun hayatı ve eserleri hakkında kısaca bilgi verilmiş, sonra onun Müslim Şerhi, kullandığı kaynaklar, şerh metodu ve hadisleri tercümesindeki başarısı açısından incelenmiştir.

Atıf: Erdinç AHATLI, “Türkiye’de Hadisi Anlama Çalışmaları: Ahmed Davudoğlu ve Müslim Şerhi Örneği” (in Turkish), Hadis Tetkikleri Dergisi (HTD), III/1, 2005, s. 73-89.

Anahtar kelimeler: Hadis, şerh, hadis şerhi, Müslim şerhi, Ahmed Davudoğlu.

2005-1  
2003-1
2003,I,1
2003-2
2003,I,2
2004-1
2004,II,1
2004-2
2004,II,2
2005-1
2005,III,1
2005-2
2005,III,2
2006-1
2006,IV,1
2006-2
2006,IV,2
2007-1
2007,I,1