HTD: Hadis Tetkikleri Dergisi Hadis Tetkikleri Dergisi
   
Ana Sayfa
Yayın İlkeleri
Hakkımızda
Sayılar
Temsilciler
Kitaplar

English
 
 

Üçüncü Yayın Yılına Girerken...

      Hadis Tetkikleri Dergisi’nin yayın hayatına başlamasından bu yana iki yıl geride kaldı. Elinizdeki sayı ile birlikte üçüncü yılımıza ulaşmış bulunuyoruz. Yüreğimizden coşan heyecan, mesuliyetimizin büyüklüğünü idrak edişimiz ve geçmişimizin bize kazandırdığı tecrübeyle birleşip, buna çalışma azmimiz ve öz güvenimizin de katılmasıyla, artarak devam etmektedir.
      Zamanın ilerleyişine paralel olarak yurt içinde dergimize teveccüh gün geçtikçe artarken, Türkiye’nin birikiminin uluslararası akademik çevrelere tanıtılması ve onlarla işbirliği yapılması imkânları da daha yoğun bir şekilde gündemimizi işgal etmektedir. Bu maksatla merkezi Liechtenstein’in başkenti Vaduz’da bulunan Thesaurus Islamicus Foundation’a (İslâm Bilgi Birikim Merkezi) bağlı International Hadiht Studies Association Network’un (www.ihsanetwork.org) temsilcileriyle İstanbul’da yaptığımız görüşmeler ve pek çok konuda vardığımız mutabakat bizi heyecanlandıran gelişmelerden biri olmuştur. Bu heyecanı bizimle birlikte hisseden dostlarımıza da ayrıca şükranlarımızı arzetmeliyiz. İlerleyen zamanda bu mutabakatın uluslararası akademik etkinliklerimize yansıyan boyutları daha da somut hale gelecektir.
      Yazarlarımız tarafından gönderilen makaleler ve diğer çalışmalar, Hadis Tetkikleri Dergisi’nin ilgili bölümlerindeki formata uygunluk açısından hayli mesafe katetmiş durumdadır. Bundan sonra da yazarlarımızdan aynı özeni göstermelerini, özellikle ilgili yazı türleri çerçevesinde öngörülen kelime hacmine riayet konusunda titizliklerini sürdürmelerini bekliyoruz.
      Hadis Tetkikleri Dergisi’nin elinizde bulunan 5. sayısını da zengin ve kaliteli bir içerikle sizlere sunmak için gayret gösterdik. HTD’nin makaleler bölümünde ilk olarak şarkiyatçıların pek çoğu tarafandan savunulan İslâm’ın Yahudilik’ten etkilendiği iddialarıyla ilgili bir makaleye yer verdik. Daha sonra, hadis üzerine uzmanlaşmış bulunan bir mühendis kardeşimizin matematikteki ihtimal hesaplarını kullanarak hadis rivayet sisteminin güvenilirliğinin tespitine yönelik bir araştırmasını, özellikle uluslararası akademik çevrelerde tartışılması gerektiğini düşündüğümüz için, İngilizce olarak sizlere arzettik. Yine aslen Bulgaristanlı bir âlim olup, ilmî kariyerini hadise dair çalışmalarıyla Türkiye’de sürdüren Ahmet Davudoğlu’nun şerh yöntemini konu alan bir makaleye yer verdik. Ayrıca çağımızda güncelliğini hiç yitirmeyen ‘kadının erkeğe imam olması’ konusuyla ilgili bir, Aydınlanma dönemi ıslahatçı düşünürlerinin savunmacı yaklaşımlarının önemli problemlerinden biri olan ‘soyut varlıkların somut varlıklarla izahı’na çalışıldığı ‘cinlerin mikropların bir çeşidi olduğu’ iddiası etrafında yapılan bir incelemeyi daha ilgilerinize arzediyoruz.
      Dergimizin ikinci kısmında da ilgi çekeceğini umduğumuz bir içerikle; ünlü şarkiyatçı Joseph Schacht’tan yapılan bir tercüme ile ilâhiyat çalışmalarının önemli konularından olan sosyal bilimler-din bilimleri ilişkisi bağlamında önemli hususlara dikkat çekildiği bir çalışma ile huzurunuza çıktık. Yine Türkiye kütüphanelerinde bulunan hadise dair bir yazma tanıtımı ile Kastamonu İl Halk Kütüphanesi’ndeki hadis yazmalarının listesi sunularak Osmanlı’nın hadis birikimine yer verildi. Yazma tanıtımı bölümümüzde ise, bundan sonra benzeri çalışmalarıyla kendisini dergimizde sık sık göreceğimiz bir kardeşimizin ilk çalışmasına yer verdik. Ayrıca merhum Muhammed Gazzâlî’yle on iki yıl önce gerçekleştirilmiş bir sohbet üzerine mülâhazalar yanında, yakın zamanda neşredilmiş hadise dair bazı çalışmaların tanıtımı, Bursa’da düzenlenen Hz. Ali sempozyumu yanında Konya’da düzenlenmiş bulunan Ehl-i beyt sempozyumuna dair değerlendirmeler ve Türkiye’nin yetiştirdiği önemli ilim adamlarımızdan biri olan merhum Sadreddin Yüksel’e dair vefeyât yazısına yer verildi. Yine, yukarıda sözünü ettiğimiz İHSAN Network’un önemli faaliyetlerinden biri olan Sünnet Projesi’nin şu ana kadar geldiği nokta ve projenin geleceğine dair yeni ufukların tanıtıldığı bir haber yazısı da siz okuyucularımızın ilgilerine sunuldu.
      Nice yeni yıllara yelken açtıkça, İslâmî ve sosyal bilimleri de içine alacak şekilde daha kuşatıcı araştırmalarla meslektaş ve okuyucularımızın huzuruna çıkmak istediğimizi, gelecek sayılarımızı bu istikamette şekillendirmek arzusunda olduğumuzu bir kere daha ifade etmek istiyoruz.
      Hadisin merkezde kalması kaydıyla diğer İslâmî ilimler yanında sosyal bilimleri de kuşatacak şekilde genişlemesini arzu ettiğimiz bu platformda hadisçi meslektaşlarımız kadar diğer akademisyenlerin de katkısını beklediğimizi bir defa daha buradan ilân ediyoruz.
      Bir sonraki sayımızla ve aynı doyurucu içerikle birlikte olmak dileğiyle...
     
      Saygılarımızla...
      İbrahim HATİBOĞLU

2005-1