HTD: Hadis Tetkikleri Dergisi Hadis Tetkikleri Dergisi
   
Ana Sayfa
Yayın İlkeleri
Hakkımızda
Sayılar
Temsilciler
Kitaplar

English
 
 

Halis AYDEMİR / Ömer b. Abdullâh b. ‘Urve’nin Güvenilirlik Katsayısı: İhtimal Hesapları Merkezli Hadis Rivayet Sistemi Teorisine Bir Uygulama

Özet: Bu çalışma, ihtimal hesapları merkezli hadis rivayet sistemi teorisinin nâkiller üzerinden bir tatbikatını ihtiva etmektedir. Meçhûliyeti giderilmek üzere seçilen râvi etbâ‘u’t-tâbi‘în’den ‘Ömer b. ‘Abdullah b. ‘Urve b. ez-Zubeyr’ dir. Nâkilin kaynaklarda yer alan senetli bütün rivayetleri tespit edilip analiz edilerek meçhul nâkillere dayalı güvenirlik kat sayısı ? hesaplanmıştır. Makalenin sonuç kısmında hadis münekkidlerinin söz konusu râvi ile alâkalı olarak öngördükleri cerh ve ta‘dil lafızlarının dereceleri ile burada örneğini sunduğumuz ihtimal hesapları merkezli hadis rivayet sistemi teorisiyle hesaplanan ? mukayese edilerek bir değerlendirmede bulunulmuştur.

Atıf: Halis AYDEMİR, “Ömer b. Abdullâh b. ‘Urve’nin Güvenilirlik Kat sayısı: İhtimal Hesapları Merkezli Hadis Rivayet Sistemi Teorisine bir Model”, Hadis Tetkikleri Dergisi (HTD), III/2, 2005, ss. 7-36.

Anahtar kelimeler: Rivayet, Ömer b. ‘Abdullah b. ‘Urve b. ez-Zubeyr, ihtimal hesapları, hadis, matematiksel analiz.

2005-2  
2003-1
2003,I,1
2003-2
2003,I,2
2004-1
2004,II,1
2004-2
2004,II,2
2005-1
2005,III,1
2005-2
2005,III,2
2006-1
2006,IV,1
2006-2
2006,IV,2
2007-1
2007,I,1