HTD: Hadis Tetkikleri Dergisi Hadis Tetkikleri Dergisi
   
Ana Sayfa
Yayın İlkeleri
Hakkımızda
Sayılar
Temsilciler
Kitaplar

English
 
 

İshak Emin AKTEPE / Schacht ve `Şâfiî’nin Hayatı ve Şahsiyeti Üzerine` Adlı Makalesinin Tahlil ve Tenkidi

Özet: Bu makalede Joseph Schacht’ın “On Shafii’s Life and Personality” adlı yazısının tahlili ve eleştirisi yapılmıştır. Schacht adı geçen makalede bizzat Şafii’nin kitaplarından uzun bir süre içinde topladığı anekdotlar ışığında Şâfiî’nin hayatı, eserleri ve karakteri üzerine değerlendirmelerde bulunmuştur. Biz ise bu çalışmamızda Schacht’ın vardığı sonuçların ne ölçüde tutarlı ve doğru olduğunu tespit etmeye gayret ettik. Bu inceleme sonucunda Schacht’ın bizzat Şâfiî’nin eserlerinden hareketle onun hayatı hakkında ileri sürdüğü birtakım iddiaların gerçeği yansıtmadığı görülmüştür. Şâfiî’nin eserleri ve karekteri üzerine yaptığı değerlendirmelerde de bazı yanlışlıklar tespit edilmiştir. Bununla birlikte akademik anlamda oldukça kıymetli bir mesainin ürünü olan bu makalenin Joseph Schacht’ın ilmî kudretini ve zekasını gösteren yönü inkar edilemez.

Atıf: İshak Emin AKTEPE, “Schacht ve ‘Şâfiî’nin Hayatı ve Şahsiyeti Üzerine’ Adlı Makalesinin Tahlil ve Tenkidi”, Hadis Tetkikleri Dergisi (HTD), III/2, 2005, ss. 57–83.

Anahtar kelimeler: Shafi‘i, Schacht, sunnah, hadith, Islamic Jurisprudence, Orientalism.

2005-2  
2003-1
2003,I,1
2003-2
2003,I,2
2004-1
2004,II,1
2004-2
2004,II,2
2005-1
2005,III,1
2005-2
2005,III,2
2006-1
2006,IV,1
2006-2
2006,IV,2
2007-1
2007,I,1