HTD: Hadis Tetkikleri Dergisi Hadis Tetkikleri Dergisi
   
Ana Sayfa
Yayın İlkeleri
Hakkımızda
Sayılar
Temsilciler
Kitaplar

English
 
 

Uluslararası Açılımların İlk Meyvesi...

      Hadis Tetkikleri Dergisi’nin yayın hayatına başlamasından bu yana üç yıl geçti. Elinizdeki sayımızla da Türkiye’nin akademik birikimini siz okuyucularımıza ve ilgili çevrelere sunmaya devam ediyoruz. Gün geçtikçe tecrübe kazanan ve gelecekle ilgili umut, tasarı ve tasavvurları artan bir ruh hâli ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yurt dışı ve yurt içinden gelen beğeni ve teşviklerin de verdiği hızla, çalışma azmimiz artarak devam etmektedir.
      Hadis Tetkikleri Dergisi (HTD) kazandığı haklı teveccühün ve akademik ciddiyetinden taviz vermeyen çizgisinin sonucu olarak yurt içinde, özellikle genç akademisyenlerin büyük ilgisine mazhar olmaktadır. Ayrıca genç akademisyenlerce dergimize gönderilen yazıların üslup ve muhteva itibariyle memnuniyet verici bir düzeyde olduğunu da ifade etmeliyiz. Burada, yazarlarımızın, yayın sürecinin muhtelif basamaklarındaki yazışmalarımız sırasında, çalışmalarıyla ilgili yakın alâkalarını ve samimi çabalarını da ayrıca şükranla anmamız gerekir. Ayrıca, yazı yoğunluğu dolayısıyla, müelliflerimizin, yayın sırasındaki gecikmeleri mazur göreceğini de umuyoruz.
      Önceki sayılarımızda Hadis Tetkikleri Dergisi (HTD) ekibinin uluslararası ilişkiler konusundaki girişimlerinden siz okuyucularımızı haberdar etmiştik. Özellikle Batı’da hadis konusunda uzmanlaşmış şarkiyatçıların dergimize gösterdiği teveccüh ve yeni sayılarımızı yakından takip etmeleri, mütavazı bir şekilde üstlendiğimiz sorumluluğun ciddiyetini idrak etmemiz konusunda bize sürekli bir uyarıcı vazifesi görmektedir. Bu sorumluluk bilincini bizimle paylaşan dostlarımıza da ayrıca şükranlarımızı arzetmeliyiz.
      Uluslararası ilim camiasında Hadis Tetkikleri Dergisi’nin elde ettiği ilk somut kazanım, Batı’da ve İslâm dünyasında İslâm tetkikleri sahasında temel müracaat kaynaklarının ilk akla geleni olan Index Islamicus tarafından, ilk sayısından itibaren taranmaya başlanmasıdır. Bu konuda bize desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen International Hadiht Studies Association Network’un (www.ihsanetwork.org) değerli temsilcilerine de şükranlarımızı sunuyoruz. Index Islamicus tarafından sürekli taranmamızı sağlamak üzere bundan sonra da her sayımızda uluslararası ilim dili vasfını haiz Avrupa dillerinde makaleler yayımlamaya devam edeceğiz. Bu çalışmaların, özellikle akademik birikimimizin Batı’ya taşınmasının temini düşüncesiyle, Türkiye’de yapılmış çalışmalardan olmasını arzu ediyoruz. Hatta öncelikle, Batı’da ilgi uyandıracağını öngördüğümüz nitelikli çalışmaların, yayın basamaklarından geçtikten sonra Batı dillerine çevrilerek yayımlanmasını da teşvik ediyoruz.
      Hadis Tetkikleri Dergisi’nin bu sayısını da zengin ve kaliteli bir içerikle; bize ulaşmış pek çok çalışma içinden seçerek sizlere arz etmeye çalıştık. HTD’nin makaleler bölümünde ilk olarak; geçen sayımızda ‘İhtimal Hesapları Teorisi’ bağlamında hadis râvilerini irdeleyen ve İngilizce olarak yayımlanan bir makalenin, bir râvi üzerinen uygulamasını sizlere arzettik. Daha sonra, klâsik dönemde muhaddislerce geliştirilmiş bulunan ‘iç tenkit’ konusuna dair İngilizce bir makaleyi, ardından da, şarkiyatçıların Şâfiî ile ilgili iddialarından birini tetkike konu eden bir çalışma da bu sayımızda yer aldı. Ayrıca bu sayımıza da tek hadis tetkikine dair bir makaleyi dâhil ettik.
      Dergimizin ikinci kısmında da ilgi çekeceğini umduğumuz bir içerikle; yaşayan hadisiçi şarkiyatçılardan Harald Motzki’den yapılan bir tercüme ile hadis tarihinin mahiyetine dair bir analizi ilginize arz ettik. Ayrıca Mâtürîdîlik’e dair bir polemik yazısı ile İstanbul’da düzenlenen ‘Dinî İlimlerin Temel Meseleleri’ne dair bir ilmî toplantıda sunulan tebliğlerin genişçe tanıtıldığı bir yazı da bu sayımızda yer aldı. Vefeyât bölümümüzde ise Türk hadis câmiamızın acı kaybı merhum Mücteba Uğur hakkında bilgi verdik. Yine, İHSAN’ın Temmuz ayında Cambridge’de düzenlediği Uluslararası İslâmî Yazmalar Konferansı’na dair kısa bir habere yer verdik.
      Yıllar geçip yeni sayılarımıza yelken açtıkça, İslâmî ve sosyal bilimleri de içine alacak çalışmalarla meslektaş ve okuyucularımızın huzuruna çıkmak istediğimizi, gelecek sayılarımızı bu istikamette şekillendirmek arzusunda olduğumuzu ifade etmeliyiz. Bu amaç doğrultusunda bir araya gelmiş bu platformda nice güzel sayılarda buluşmak üzere.
      Bir sonraki sayımızla ve aynı doyurucu içerikle birlikte olmak dileğiyle...
     
      Saygılarımızla...
      İbrahim HATİBOĞLU

2005-2