HTD: Hadis Tetkikleri Dergisi Hadis Tetkikleri Dergisi
   
Ana Sayfa
Yayın İlkeleri
Hakkımızda
Sayılar
Temsilciler
Kitaplar

English
 
 

Yusuf Ziya KESKİN / Fırat Hadisi Üzerine Bir İnceleme

Özet: Fırat, Güneybatı Asya’nın en büyük nehri olup ilk çağlardan günümüze dek insanların su ihtiyaçlarını karşılamada ve tarım alanlarının sulanmasında mühim bir rol oynamış; önemine binaen Tevrat ve İncil’de söz konusu edilmiştir. Fırat kelimesi, Kur’ân-ı Kerîm’de de geçmektedir. Ancak bu kelime, nehir adı olarak değil, “içene ferahlık veren tatlı su” anlamında kullanılmıştır. Fırat nehri asıl olarak Hz. Peygamber’den gelen hadislere konu olmuştur. Ebû Hüreyre ve Übey b. Kâ‘b’dan gelen rivayetlere göre Fırat nehrinin suyunu çekerek altın maden-inden bir dağı ortaya çıkaracağı; bunun üzerine insanların altın için savaşacağı; neticede her yüz kişiden doksan dokuzunun öldürüleceği bildirilmekte ve müslümanlar meydana gelecek fitne-den sakındırılmaktadır. Hadis usulü prensiplerine göre sahih olarak gelen bu rivayet, çeşitli şe-killerde yorumlanmıştır.

Atıf: Yusuf Ziya KESKİN, “Fırat Hadisi Üzerine Bir İnceleme”, Hadis Tetkikleri Dergisi, (HTD), , ss. 39-60.

Anahtar kelimeler: Fırat, Nehir, Altın, Kıyamet, Fitne.

2006-1  
2003-1
2003,I,1
2003-2
2003,I,2
2004-1
2004,II,1
2004-2
2004,II,2
2005-1
2005,III,1
2005-2
2005,III,2
2006-1
2006,IV,1
2006-2
2006,IV,2
2007-1
2007,I,1