HTD: Hadis Tetkikleri Dergisi Hadis Tetkikleri Dergisi
   
Ana Sayfa
Yayın İlkeleri
Hakkımızda
Sayılar
Temsilciler
Kitaplar

English
 
 

Enbiya YILDIRIM / Hz. Peygamber’in Evren Tasavvur

Özet: İslâm medeniyetinin geçirdiği süreci sağlıklı bir şekilde anlayabilmenin en önemli aşamalarından birisi de Mekke ve Medine dönemindeki insanların evren tasavvurlarını tesbit etmektir. Bu bağlamda, onların gökcisimlerine, tabiat olaylarına ve bizzat inceleyemedikleri hadiselere yükledikleri anlamlar mühimdir. O coğrafyada ve o toplumda yaşaması yanında İslâm medeniyetinin de kurucusu olması sebebiyle Hz. Muhammed’in bu konulardaki birikimi ve bakış açısı ise ayrı bir öneme sahiptir. Bu makalede, Hz. Muhammed’in dünyevî birikimi ana hatlarıyla anlatılmaya, yaşadığı dönemin insanı olduğu gösterilmeye çalışılacaktır. Bunun yanında, fen ve sosyal bilimleri bilmenin peygamberlik görevleri arasında olmadığı ve bu alan-daki bilgi eksikliğinin veya yanlış bilgi sahibi olmanın peygamberlerin konumlarını olumsuz yönde etkilemeyeceği ortaya konulmaya gayret edilecektir.

Atıf: Enbiya Yıldırım, “Hz. Peygamber’in Evren Tasavvuru”, Hadis Tetkikleri Dergisi, IV/1, 2006, ss. 69-90.

Anahtar kelimeler: Güneş tutulması, evren, gök, yıldızlar, gök gürültüsü, rüzgâr, Hz. Muhammed, İslâm, 7. yy.da Arap yarımadası.

2006-1  
2003-1
2003,I,1
2003-2
2003,I,2
2004-1
2004,II,1
2004-2
2004,II,2
2005-1
2005,III,1
2005-2
2005,III,2
2006-1
2006,IV,1
2006-2
2006,IV,2
2007-1
2007,I,1