HTD: Hadis Tetkikleri Dergisi Hadis Tetkikleri Dergisi
   
Ana Sayfa
Yayın İlkeleri
Hakkımızda
Sayılar
Temsilciler
Kitaplar

English
 
 

Mehmet Ali YARGI / Hanefîlerin Kur’an ve Sünnet Bütünlüğüne Yaklaşımı Üzerine

Özet: Bu makalede Hanefîler’in Kur’an ve sünneti sistematik olarak nasıl yorumladıkları ana hatlarıyla tesbit edilmeye çalışıldı. Ayrıca Kur’an ve sünnetin kapsam açısından birbiriyle ne kadar örtüştüğüne veya birbirinden ne kadar farklılık arz ettiğine, Kur’an’ın zâhirine uygun olan veya olmayan sünnetin sistematik olarak nasıl bir anlayış zeminine oturtulduğuna işaret edildi. Daha sonra çalışmada Hanefîler’in “es-Sünne kadıyetün ale’l-Kitâb/Sünnet Kitâb’a hükmeder” ifadesine verdikleri anlam üzerinde duruldu. Bu vesileyle Hanefî imamların farklı yorumlara sebep olabilecek sözleri de incelenerek, sonraki Hanefîler’in görüşleri ile mezhep imamlarının görüşleri arasında bağlantı kurulmaya çalışıldı.

Atıf: Mehmet Ali YARGI, “Hanefîler’in Kur’an ve Sünnet Bütünlüğüne Yaklaşımı Üzerine”, Hadis Tetkikleri Dergisi (HTD), III/2, 2004, ss. 91-113.

Anahtar kelimeler: Kur’an, sünnet, yorum, Kur’an-Sünnet bütünlüğü, nesih, tahsîs, beyan, Ebû Hanîfe, Hanefîler, haber.

2006-1  
2003-1
2003,I,1
2003-2
2003,I,2
2004-1
2004,II,1
2004-2
2004,II,2
2005-1
2005,III,1
2005-2
2005,III,2
2006-1
2006,IV,1
2006-2
2006,IV,2
2007-1
2007,I,1