Journal Of Hadith Studies Journal Of Hadith Studies
   
The Main Page
Principles of Contribution
About Us
Issues
Agents

Türkçe / Turkish
 
 

Year: 2006 Volume: IV Issue: 1


Contents

Editorial
2006-1
Articles
- Mustafa ÖZTÜRK, Mawali narrators of Hadith and the Influence of pre-Islamic Cultures on the Hadith: The First Two Century of Hijrah
- Yusuf Ziya KESKiN, Critical Analysis of the Hadiths About The Euphrates
- Mirza TOKPINAR, ‘Abd al-Razzaq b. Hammam (126–211/744–827) Etait-il Chi‘it?
- Enbiya YILDIRIM, The Imagination of the Prophet on the Universe
- Mehmet Ali YARGI, On the Hanafi Approaches to the Interpretation of Qur’an vis-à-vis Sunnah

Translation
- Seyyed Hossain NASR, Sünnet ve Hadis/Sunnah and Hadith (Çev. ibrahim HATiBOGLU)

Review Articles
- Burhanettin TATAR, Hadis Tarihinde Metin Merkezli Düsüncenin Diyalektik Yapisi Üzerine
- Yusuf Sami SAMANCI, el-Mektebetü’l-Elfiyye 3.0 CD’si ilave Eserlerine Dair Bir Kronoloji

Interview
- Kadir DEMiRCi, Çagdas Zeydî Âlimlerle Zeydiyye ve Hadis Üzerine

Symposium-Conference
- II. Uluslararasi Hadis ve Günümüzde Hadise Yönelik Saldirilar Sempozyumu, 28–30 Mart 2005, Dubai, BiRLESiK ARAP EMiRLiKLERi (Haz. Emin ASIKKUTLU)
- Hayati, Kisiligi ve Düsünceleri ile Muhammed Hamîdullah Sempozyumu, 18–19 Kasim 2005, Bursa, TÜRKiYE (Haz. Salih KUMAS)

Book Reviews
- A. Osman Koçkuzu, Pasadairesi (Fahrettin Kulu ve Haciveyiszâde Mustafa Kurucu Hoca Efendilerin Hayati) (Haz. Mustafa ÖCAL)
- Abdullah Karahan, Hadis Râvilerinin Güvenilirligi (Tespiti, imkâni, Hadisin Sihhatine Etkisi), (Haz. Aysenur SOYLU)
- Huriye Marti, Birgili Mehmed Efendi’nin Hadisçiligi ve et-Tarîkatü’l-Muhammediyye (Tahkîk ve Tahlîl), (Haz. Ahmed ÜRKMEZ)
- Osman Güner, Sünnetten Topluma: Toplum ve Kültür Yazilari, (Haz. Muhittin DÜZENLi)
- Muhammed Salih Ekinci, Hüccet Degeri ve Tedvin Açisindan Sünnet, (Haz. Aysenur ÇiFTÇi)

Obituary
- Prof. Dr. Ali YARDIM (1939/2 Ocak 2006), (Haz. Mehmet Sait TOPRAK)
- Abdullâh Sirâcuddîn el-Hüseynî (1342–20 Zilhicce 1422/1924–4 Mart 2002) (Haz. ibrahim HATiBOGLU)

News on Hadith
- Juma al Majid Culture and Heritage Center, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES

Books and Thesis

2003-1
2003,I,1
2003-2
2003,I,2
2004-1
2004,II,1
2004-2
2004,II,2
2005-1
2005,III,1
2005-2
2005,III,2
2006-1
2006,IV,1
2006-2
2006,IV,2
2007-1
2007,I,1