HTD: Hadis Tetkikleri Dergisi Hadis Tetkikleri Dergisi
   
Ana Sayfa
Yayın İlkeleri
Hakkımızda
Sayılar
Temsilciler
Kitaplar

English
 
 

Yıl: 2006 Cilt: IV Sayı: 1


İçindekiler

Editörden
2006-1
Makaleler
- Mustafa ÖZTÜRK, Mevâlî Râviler ve Geçmiş Kültürlerin Hadislere Etkisi: Hicrî İlk İki Asır
- Yusuf Ziya KESKİN, Fırat Hadisi Üzerine Bir İnceleme
- Mirza TOKPINAR, ‘Abdürrazzâk b. Hammâm (126–211/744–827) Şi‘i mi?
- Enbiya YILDIRIM, Hz. Peygamber’in Evren Tasavvuru
- Mehmet Ali YARGI, Hanefîlerin Kur’an ve Sünnet Bütünlüğüne Yaklaşımı Üzerine

Tercüme
- Seyyed Hossain NASR, Sünnet ve Hadis/Sunnah and Hadith (Çev. İbrahim HATİBOĞLU)

Araştırma Notları
- Burhanettin TATAR, Hadis Tarihinde Metin Merkezli Düşüncenin Diyalektik Yapısı Üzerine
- Yusuf Sami SAMANCI, el-Mektebetü’l-Elfiyye 3.0 CD’si İlave Eserlerine Dair Bir Kronoloji

Mülâkât
- Kadir DEMİRCİ, Çağdaş Zeydî Âlimlerle Zeydiyye ve Hadis Üzerine

Sempozyum-Konferans
- II. Uluslararası Hadis ve Günümüzde Hadise Yönelik Saldırılar Sempozyumu, 28–30 Mart 2005, Dubai, BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ (Haz. Emin AŞIKKUTLU)
- Hayatı, Kişiliği ve Düşünceleri ile Muhammed Hamîdullah Sempozyumu, 18–19 Kasım 2005, Bursa, TÜRKİYE (Haz. Salih KUMAŞ)

Kitap Tanıtımı
- A. Osman Koçkuzu, Paşadairesi (Fahrettin Kulu ve Hacıveyiszâde Mustafa Kurucu Hoca Efendilerin Hayatı) (Haz. Mustafa ÖCAL)
- Abdullah Karahan, Hadis Râvilerinin Güvenilirliği (Tespiti, İmkânı, Hadisin Sıhhatine Etkisi), (Haz. Ayşenur SOYLU)
- Huriye Martı, Birgili Mehmed Efendi’nin Hadisçiliği ve et-Tarîkatü’l-Muhammediyye (Tahkîk ve Tahlîl), (Haz. Ahmed ÜRKMEZ)
- Osman Güner, Sünnetten Topluma: Toplum ve Kültür Yazıları, (Haz. Muhittin DÜZENLİ)
- Muhammed Salih Ekinci, Hüccet Değeri ve Tedvin Açısından Sünnet, (Haz. Ayşenur ÇİFTÇİ)

Vefeyât
- Prof. Dr. Ali YARDIM (1939/2 Ocak 2006), (Haz. Mehmet Sait TOPRAK)
- Abdullâh Sirâcuddîn el-Hüseynî (1342–20 Zilhicce 1422/1924–4 Mart 2002) (Haz. İbrahim HATİBOĞLU)

Hadis Dünyasından Haberler
- Cum‘a el-Mâcid Kültür ve Miras Merkezi, Dubai, BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

Kitaplar-Tezler

2003-1
2003,I,1
2003-2
2003,I,2
2004-1
2004,II,1
2004-2
2004,II,2
2005-1
2005,III,1
2005-2
2005,III,2
2006-1
2006,IV,1
2006-2
2006,IV,2
2007-1
2007,I,1