HTD: Hadis Tetkikleri Dergisi Hadis Tetkikleri Dergisi
   
Ana Sayfa
Yayın İlkeleri
Hakkımızda
Sayılar
Temsilciler
Kitaplar

English
 
 

İshak Emin AKTEPE / İmâm Şâfiî’nin Hadisler Arasında Görülen Çelişkilere Bakışı

Özet: Hadisler arasında görülen çelişkileri konu edinen İhtilâfü’l-hadîs ilmi hakkında ilk derli toplu mâlûmatı İmam Şâfi‘î vermiştir. Konu hakkındaki görüşlerinden hareketle sünnet anlayışı ile ilgili tesbitler yapmaya çalıştığımız bu makalede İmam Şâfi‘î’nin imkân dâhilinde bütün hadis metinleriyle amel etmeye çalıştığı ve her bir hadis metnini ayrı bir sünnetin kaynağı gibi algıladığı görülmüştür. Ayrıca sünnet konusunda her şeyi belli bir kurala bağlamayı amaçladığı ve böylece hadislerin yorumlanabilmesini mümkün olduğunca sınırlamak istediği anlaşılmıştır. Hâlbuki sünnet konusunda daha esnek ve yoruma açık bir metot takip etse idi kanaatimizce İhtilâfü’l-hadîs konusunu daha kolay çözebilirdi.

Atıf: İshak Emin Aktepe, “İmam Şâfi‘î’nin Hadisler Arasında Görülen Çelişkilere Bakışı” Hadis Tetkikleri Dergisi, (HTD), IV/2, 2006, ss. 55-80.

Anahtar kelimeler: İhtilâfü’l-hadîs, Şâfi‘î, Hadis, Sünnet, Nesh

2006-2  
2003-1
2003,I,1
2003-2
2003,I,2
2004-1
2004,II,1
2004-2
2004,II,2
2005-1
2005,III,1
2005-2
2005,III,2
2006-1
2006,IV,1
2006-2
2006,IV,2
2007-1
2007,I,1