HTD: Hadis Tetkikleri Dergisi Hadis Tetkikleri Dergisi
   
Ana Sayfa
Yayın İlkeleri
Hakkımızda
Sayılar
Temsilciler
Kitaplar

English
 
 

Bünyamin ERUL / Tataristan-Kazan Kütüphanelerindeki Hadise Dair Elyazmaları Üzerine

Özet: Kazan, asırlardır müslümanların en önemli yerleşim ve ilim merkezi olma özelliğine sa-hip bir şehirdir. Medreseleriyle, âlimleriyle, üniversiteleriyle, matbuatıyla, binlerce elyazmasına ev sahipliği yapan kütüphaneleriyle meşhur olmuştur. Yaşadığı savaşlar ve ihtilâller sebebiyle geçmişten bu yana sahip olduğu ilmî miras yeterince korunamamış olmasına rağmen Kazan kütüphanelerinde yine de binlerce elyazması eser bulunmaktadır. Bu makale, Kazan’daki birkaç kütüphanede bulunan hadis ilmi ile ilgili elyazmalarını tanıtmayı ve oradan hareketle tarihten bu yana Kazan bölgesindeki hadis kültürünü hangi kitapların oluşturduğunu tesbit etmeyi ama-çlamaktadır. Sınırlı imkânlarımız sebebiyle konu ile ilgili bütün elyazmalarını görme ve inceleme mümkün olmamışsa da, makalede tanıttığımız eserler bu konuda bize yeterli fikir vermektedir. Buna göre, bölgede en çok kullanılan kaynak Tebrîzî’nin Mişkâtü’l-Mesâbîh’i, halkın elinde hadislerden oluşan en yaygın eser, el-Ûşî’nin Nisâbü’l-ahbâr’ı ve en fazla rağbet gören derlemeler Erbaîn türü eserlerdir.

Atıf: Bünyamin Erul, “Kazan-Tataristan Kütüphanelerindeki Hadise Dair Elyazmaları Üzerine”, Hadis Tetkikleri Dergisi (HTD), IV/2, 2006, ss. 107-125.

Anahtar kelimeler: Hadis, Sünnet, Tataristan, Kazan, Elyazmaları.

2006-2  
2003-1
2003,I,1
2003-2
2003,I,2
2004-1
2004,II,1
2004-2
2004,II,2
2005-1
2005,III,1
2005-2
2005,III,2
2006-1
2006,IV,1
2006-2
2006,IV,2
2007-1
2007,I,1