HTD: Hadis Tetkikleri Dergisi Hadis Tetkikleri Dergisi
   
Ana Sayfa
Yayın İlkeleri
Hakkımızda
Sayılar
Temsilciler
Kitaplar

English
 
 

Mehmet Sait TOPRAK / Cemâlî İshâk b. Mehmed el-Karamânî: Hayatı ve Eserleri

Özet: Bu çalışma, öncelikle, XV. yüzyılın başlarında doğan ve aynı yüzyılın son çeyreğinde vefat eden ve Cemâlî nisbesinden ötürü hakkında pek çok kaynakta dağınık ve ihtilâflı bilgiler bulanan Cemâlî İshak b. Mehmed el-Karamânî’nin hayatı ve eserlerini tanıtmayı hedeflemekte-dir. Mutasavvıf şahsiyeti yanında; hadiste de varlık gösteren Cemâlî, tasavvuf, şiir, belâgat ve hadisle ilgili eserler telif etmiştir. Ne var ki, hayatı hakkındaki ihtilâflı ve yanlış bilgilerden olsa gerek, eserleri hak ettiği ilgiye mazhar olamamıştır. Dolayısıyla çalışmamızda, Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye’nin ihtişamlı dönemlerini idrak etmiş bulunan Cemâlî’nin hayatı ve eserlerine dair kapalı ve ihtilâflı hususlar –bir parça da olsa- aydınlatılmaya çalışılmıştır.

Atıf: Mehmet Sait Toprak, “Cemâlî İshak b. Mehmed el-Karamânî: Hayatı ve Eserleri”, Hadis Tetkikleri Dergisi (HTD), IV/2, 2006, ss. 127-145.

Anahtar kelimeler: Hadis, mutasavvıf, Cemâlî İshak b. Mehmed, Halvetî.

2006-2  
2003-1
2003,I,1
2003-2
2003,I,2
2004-1
2004,II,1
2004-2
2004,II,2
2005-1
2005,III,1
2005-2
2005,III,2
2006-1
2006,IV,1
2006-2
2006,IV,2
2007-1
2007,I,1