HTD: Hadis Tetkikleri Dergisi Hadis Tetkikleri Dergisi
   
Ana Sayfa
Yayın İlkeleri
Hakkımızda
Sayılar
Temsilciler
Kitaplar

English
 
 

Akademik Geleceğe Küçük bir Katkı...

      İslâm dünyası uzunca bir dönemden beri siyasî sahada olduğu gibi ilmî sahada da önemli sıkıntılar yaşamış, bu sıkıntıları aşmanın kestirme bir yolunu bulma konusunda ciddi tereddütlerle zaman kaybetmiştir. İlim ehli kimselerin bu sarsıntının ardından kendine gelme ve medeniyet temellerini yeniden inkişâf ettirme çabaları Türkiye’nin akademik düzeydeki ilmî faaliyetlerinde de hissedilmekte, güçlü bir geleneksel birikime dayanan hadis tetkikleri de bu fark edişten payını almaktadır.
      Yeniden uyanış ve farkındalığa mütevazı bir katkı ve Türkiye akademik hadisçiliğinin önemli tutanaklarından birisi durumundaki Hadis Tetkikleri Dergisi (HTD) dördüncü yayın yılını da bu sayısıyla birlikte tamamladı. Bu sayımızla da gerek Türkiye gerekse yurt dışından hadise dair önemli bilimsel ürünler ve etkinlik haberleriyle karşınıza çıkmış bulunuyoruz. Sizlere sunduğumuz her yeni sayı, yeni bir heyecanı ve daha büyük bir atılımı sağlamaya, medeniyetler arası sağlıklı iletişim köprülerini bilimsel arenada kurma hedeflerimizi gerçekleştirmeye yönelik küçük bir adım. Farklı düşünce ve yaklaşımların katkılarıyla bu adımlar daha büyük hamlelerin gerçekleşmesine, mütevazı çabaların uluslararası bir koroya dönüşmesine vesile olacaktır.
      Dördüncü yılı da geride bırakmamızla birlikte Hadis Tetkikleri Dergisi (HTD) yurt içi ve yurt dışından daha fazla kişinin ilgisine mazhar olmakta, bu da nitelikli sayılarla karşınıza çıkma mesuliyetimizi daha derinden hissetmemizi sağlamaktadır. Bu süreçte, ısrarla savunduğumuz akademik ciddiyeti tavizsiz koruma düşüncesine paralel bir şekilde, meslektaşlarımızdan da büyük ilgi görmemiz bizi ziyadesiyle memnun etmektedir. Her yeni sayımızda ifade ettiğimiz üzere, yayın sürecinin muhtelif basamaklarındaki yazışmalarımız sırasında yazarlarımızın, çalışmalarıyla ilgili yakın alâkalarını ve samimi çabalarını da ayrıca şükranla anmamız gerekir. Bu konuda kurduğumuz sağlıklı iletişim her yeni yazarımızın bizi ve çabalarımızı daha iyi anladığını ve destek sağlama arzusunu teyit ettiğini görmemize vesile olmaktadır. Beşinci yılına giren yayın hayatımızla birlikte artan yazı akışı kıymetli yazarlarımızın değerli ilmî birikimlerini kısa zamanda yayımlamamıza mani olmaktadır. Bu konuda da kendilerinden aynı esnekliği göstermelerini istirham ediyoruz.
      Hadis Tetkikleri Dergisi (HTD) uluslararası açılımı sadece Batı’ya değil, İslâm dünyasına dönük de sürdürmekte, ne var ki, Arap dünyasından ‘akademik’ nitelikle yazı taleplerimizi karşılayacak evsafta yazı akışındaki problemler dolayısıyla telif ve tercüme olarak bu tür çalışmalara yer verememekteyiz. Dolayısıyla özellikle Arap dünyasındaki dost ve temsilcilerimizin uluslararası açılım konusundaki katkılarını beklediğimizi ifade etmeliyiz.
      Kaliteli ve zengin muhteva hassasiyetimizi Hadis Tetkikleri Dergisi’nin bu sayısında da sürdürdük. HTD’nin makaleler bölümünde ilk olarak oryantalizm, hadis, fıkıh ekseninde önemli tartışmalara vesile olacak bir yazıya yer verdik. Ardından, Türkiye akademik hadisçiliğinin seyrini konu alan ve geleceğe yönelik tespit ve tekliflerde bulunan İngilizce bir makaleye, daha sonra Şâfiî’nin İhtilâfü’l-hadis konusunu ele alan bir tetkike ve kadîm tartışma sünnetin kaynağı konusunu ayet ve hadislerden hareketle ele alan bir makaleye yer verdik. Makaleler bölümünde son olarak da, Türkiye’de ihmâl edilen bir alana; yazma eserler konusuna ve bu konuyla ilgili önemli bir tetkike yer verdik.
      Dergimizin ikinci kısmı da ilgi çekeceğini umduğumuz bir muhtevaya sahip. Burada klâsik hadis usûlünün mahiyetine dair mühim bir çeviri, tashîf ve tahrîf konusunda bir tetkik, Hollanda şarkiyat geleneğinin önemli temsilcilerinden olup yakın zamanda Leiden Üniversitesi Kütüphanesi Şarkiyat Tetkikleri Bölümü idareciliği görevinde iken emekli olan G. H. A. Juynboll’un da talebesi Jan Just Witkam ile yapılan bir röportaj ve birisi Hollanda’da diğeri Türkiye’de düzenlenmiş olan iki sempozyum tanıtımı yer almaktadır. Yine hadise dair dört eserin tanıtımı da bu sayımızda sizlere sunduğumuz çalışmalar arasında. Vefeyât bölümümüzü ise özellikle Batı’da pek çok kişinin ihtidâsına vesile olan gelenekselci ekolün önde gelen temsilcilerinden merhum Martin Lings’in biyografisine ayırdık. Son olarak, merkezi Cambridge’de bulunan The Islamic Manuscript Association’ın (İslâmî Yazmalar Birliği) kuruluşuna dair kısa bir haber yazı ile sayımızı tamamladık.
      Tekrar, meslektaş ve okuyucularımızın akademik birikimlerini paylaşma hususundaki davetimizi yineleyerek, desteklerini beklediğimizi ifade etmeliyiz.
      Bir sonraki sayımızla ve aynı doyurucu içerikle birlikte olmak dileğiyle...
     
      Saygılarımızla...
      İbrahim HATİBOĞLU

2006-2