Journal Of Hadith Studies Journal Of Hadith Studies
   
The Main Page
Principles of Contribution
About Us
Issues
Agents

Türkçe / Turkish
 
 

Year: 2006 Volume: IV Issue: 2


Contents

Editorial
2006-2
Articles
- Mehmet ÖZSENEL, Some Considerations on Fiqh, Mazhab and Sunnah (the Authority of the Prophet according to Hanafi School of Law)
- ibrahim HATiBOGLU, Western Hadith Critical Methods in Turkey
- ishak Emin AKTEPE, Shafi’i’s Interpretation About Conflicting Traditions
- Aynur URALER, Some Considerations on the Source of Sunnah
- Bünyamin ERUL, On The Manuscripts of Hadith Scholarship in Kazan-Tataristan Libraries
- Mehmet Sait TOPRAK, Jamali Ishaq b. Mehmed al-Qaramani: His Life and Works

Translation
- Wael b. HALLÂQ, Nebevî Hadislerin Güvenilirligi: Sahte Bir Problem/The Authenticity of Prophetic Hadith: A Pseudo-Problem (Çev. Rahile KIZILKAYA)

Review Articles
- Muhammed Sâdik Hâmidî, Hadis ilminde Tashîf, Zabt ve ilgili Eserler Üzerine

Interview
- ibrahim HATiBOGLU, Prof. Dr. Jan Just WITKAM ile ilmî Hayati, Çalismalari ve Sarkiyat Gelenegine Bakisi Üzerine

Symposium-Conference
- Hollanda’da Hadis ve Sünnet Rüzgârlari: Sünneti ihyâ Günleri, 12–14 Mayis 2006, Bossen/HOLLANDA (Haz. Fatih OKUMUS)
- V. Hadis Meclisi: “Toplumsal Hayatta Hadis” (Prof. Dr. Ali Yardim’a ithaf), 22–23 Temmuz 2006, Gerede/BOLU (Haz. Suat KOCA)

Book Reviews
- Ahmet Yildirim, Din Dünyevîlesme ve Zühd (Haz. Yusuf AÇIKEL)
- Nihat Yatkin, Günahla ilgili Bir Hadisin Tahlîli (Siz Günah islemeseydiniz Allah Günah isleyen Bir Toplum Yaratirdi …), (Haz. Abdulvahap ÖZSOY)
- Salih Karacabey, Hz. Peygamber’de Nebevî ve Beserî Bilgi, (Haz. Aysenur SOYLU)
- Ali Pekcan (çev.), imam A‘zam Ebû Hanîfe Müsned’i -Haskefî Rivâyeti-, (Haz. Murat SiMSEK)

Obituary
- Martin LINGS (Ebû Bekr Sirâcuddîn el-Alevî ed-Darkavî) (24 Ocak 1909–12 Mayis 2005), (Haz. Fatma KIZIL)

News on Hadith
- islâmî Yazmalar Birligi’nin (The Islamic Manuscript Association -TIMA-) Kurulusu Gerçeklesti

Books and Thesis

2003-1
2003,I,1
2003-2
2003,I,2
2004-1
2004,II,1
2004-2
2004,II,2
2005-1
2005,III,1
2005-2
2005,III,2
2006-1
2006,IV,1
2006-2
2006,IV,2
2007-1
2007,I,1