İÇİNDEKİLER/CONTENTS/

Editörden/Editorial/

İbrahim HATİBOĞLU, Dzeyli, Akademik İhtisas Dergiciliği... 56

Makaleler/Articles/

Tahir DAYHAN, İstişrk ile İstişhd Edilir mi? Eleştirel Bir Bakış/
Can
Oriental Studies be Cited or Used as an Evidence? A Critical Approach- 745

Bekir KUZUDİŞLİ, Hadīth of Man Kadhaba Alayya and Argumentum e Silentio/Men Kezebe Aleyye Hadisi ve e Silentio Delli 4771

Hasan Muzaffer er-RİZZO, /The Ranks of Category of Idioms for the First Class of the Trustworthy Relaters 7388

Fikret KARAPINAR, Rivayetlerde İşr Yorum/Symbolic Interpretation in Narrations (Rıwāyahs) 89104

Mustafa DÖNMEZ, Gnmz Medine Toplumunun Kltrel Yapısında Hadisin Yeri/The Place of Hadīth in the Cultural Construction of the Community Madina
105122

Muhiddin OKUMUŞLAR, Hadislerin Anlaşılmasında Eğitsel Yorumun Önemi/
The Importance of Educational Interpretation in the Understanding of Ahādīth
123134

Tercme/Translation/

Joseph SCHACHT, Hadislerin Yeniden Değerlendirilmesi/
A Revaluation of Islamic Traditions (Çev. İshak Emin AKTEPE) 135144

Araştırma Notları/Review Articles/

Yavuz KÖKTAŞ, Hadis İlminde Metin Eksenli Birikimin Mahiyeti ve Gncelleştirilmesi 145156

Makale Tahlli/Article Reviews/

Fatma KIZIL, Bir Terimin Etimolojisi: Hadis Oksidentalizmi Oksimoronu 157160

Sabri ÇAP, Ref Problemi Başlıklı Makale Üzerine 161168

Mlkt/Interview/

İbrahim HATİBOĞLU, M. Said Hatiboğlu İle Tayyib Okiin İlm Kişiliği ve Tesirleri Üzerine 169182

Sempozyum-Konferans/Symposium-Conference/ -

III. Uluslararası Hz. Peygamberin Snnetinde Medeniyet Değerleri,
2225 Nisan 2007, Dubai, BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

(Haz. Abdullah AYDINLI)
183184

Snnetin Bireysel ve Toplumsal Değişimdeki Rol Sempozyumu,
1112 Mayıs 2007 (Haz. Huriye MARTI)
185194

VI. Hadis Meclisi: Hadiste Şerh Geleneği, 2829 Temmuz 2007, Gerede/BOLU (Haz. Salih ŞENGEZER) 195204

Kitap Tanıtımı/Book Reviews/

Abdullah Hasan el-Hads, ,
(Haz. Arafat AYDIN)
205210

Ayhan Tekineş, Geleneğin Altın Zinciri Bilgi Aktarım Yöntemi Olarak İsnad,
(Haz. Rahile YILMAZ)
211216

Vefeyt/Obituary/

William Montgomery Watt (14 Mart 190924 Ekim 2006),
(Haz. Dilek ÇALIŞKAN)
217222

Hadis Dnyasından Haberler/News on Hadīth/

Hadis-Sret Araştırmaları ve Hadis ve Srete Hizmet Onur Ödl,
Meridyen Destek Derneği, İSTANBUL
223224

Kitaplar-Tezler/Books and Thesis/
225228

IV-V. Cilt Fihristi/Contents for Vol. IV-V/
229236

Hadis Tetkikleri Dergisi Hakkında/About Journal of Hadith Studies/
237238