İÇİNDEKİLER/CONTENTS/

Editörden/Editorial/

İbrahim HATİBOĞLU, Akademik İhtisas Dergiciliği... 56

Makaleler/Articles/

Ayşe Esra ŞAHYAR, İman Yemenlidir, Hikmet Yemenlidir Hadisi Üzerine
Din, Şehir ve
Medeniyet İlişkisi Bakımından Bir Değerlendirme/
The Hadīth of The True Belief is Yemenite Yonder and the
Wisdom is Yemenite Yonder in Terms of the
Relationship
Between Religion, City and Civilization 734

Yusuf SUİÇMEZ, Abrogation in Hadīth/Hadiste Nesih 3558

Mehmet EFENDİOĞLU, Ziyeddn el-Makdis ve
el-Ehdsl-muhtra Adlı Eseri
/iyā al-Dīn al-Maqdisī and his Work
al
-Ahādīth al-mukhtārah 59 98

Mirza TOKPINAR, Hadis Tercmesinde Şuhdi Mzi ve Nakli Mzi
Hakkında Cevdet Paşanın Bir Mektubu Üzerine
/
Şuh
ūdi Mādī andNakli Mādī in Hadīth Translation:
A Comment on Cevdet Pashas Letter
99-111

Araştırma Notları/Review Articles/

Fatma Betl Gney ALTINTAŞ, Kuzey Amerikada İslm Araştırmalarına Genel Bir Bakış: Hadis Çalışmaları Örneği 113136

Mlkt/Interview/

İbrahim HATİBOĞLU, Salahattin Polat ile Hadis ve
Trkiyede Hadis İlmi Üzerine
137174

 

 

Kitap Tanıtımı/Book Reviews/

Mehmet ÖZŞENEL, Eb Ysufun Hadis Anlayışı,
(Haz. Hayriye Betl ÖZCAN)
175179

Vefeyt/Obituary/

Gualthers (Gautier) Hendrik Albert Juynboll
(20 Ekim 1935-19 Aralık 2010), (Haz. Fatma KIZIL)
181184

Kitaplar-Tezler/Books and Thesis/ 185188

Hadis Tetkikleri Dergisi Hakkında/About Journal of Hadith Studies/
189190