İÇİNDEKİLER/CONTENTS/

Editörden/Editorial/

İbrahim HATİBOĞLU, Yeni Sayımızla Yeniden Huzurlarınızdayız ... 56

Makaleler/Articles/

Mirza TOKPINAR, Buhrnin Sahhinde Kavram Olarak Du ve
İman ile İlişkisi
/The Concept of Invocation in al-Bukhārīs Sahīh and its
Relation to Faith
725

Ayşe Esra ŞAHYAR, Hadis Tarihindeki Anlamı ve Kullanımı Bakımından Yedi Hafız Kavramı ve Dönemi/The Concept and the Era of Seven Retentive
with Regards to its Significance and Usage within the
History of Hadīth
2751

Mahmoud Ahmad Yakb RASHEED, - -/Landmarks Character of Telling the Truth in the
Battle of Tabūk, and in the Story of Repentance Kab bin Mālik
-Particular Analytical Study
- 5385

Seyit AVCI, Mtekellimn ve Sfiyyenin Ehl-i Hadse Yönelttiği
Tenkitlerin Değeri Üzerine
/On the Criticism of Mutakallimīn and
Sūfiyyah against Ahl al-Hadīth
87111

Yusuf SUİÇMEZ, Ziydts-Sikt/Ziyādāt al-Thiqāt- 113140

Tercme/Translation/

Jonathan AC BROWN, Hadis: Kaynağı ve Gelişimi İbn Mcenin Otorite Kazanma
Sreci: Ktb-i sittenin Teşekkl Srecinde Gvenilirlik ya da Kullanışlılık
/
Hadīth: The Canonization of Ibn Mjah: Authenticity vs. Utility in the Formation of the Sunni
adīth Canon (Çev. Elif Beyza DEMİRTAŞ) 141154

Araştırma Notları/Review Articles/

Ali KUZUDİŞLİ, Hadis Terimi Hakkında 155170

Sempozyum-Konferans/Symposium-Conference/-

X. Hadis Meclisi: Hadislerde Metin ve Muhtev Tahlli (Prof. Dr. Talat
Koyiğite İthaf) 10-11 Aralık 2011, Üskdar, İSTANBUL
(Haz. İbrahim HATİBOĞLU)
171175

Kitap Tanıtımı/Book Reviews/

Sadık b. Muhammed b. İbrhim Ali, Hasisl-Mustaf beynel-gulv vel-cef: arz
ve nakd ala davil-kitb ves-snne

(Rukiye OĞUZAY) 177180

Vefeyt/Obituary/

İbrahim CANAN (1 Ocak 1940-14 Ekim 2009)
(Haz. Sema GÜL),
181183

Hadis Dnyasından Haberler/News on Hadīth/

Gönl Sultnımızın İzinde: Onu ve Sözlerini Anlamak 185186

Kitaplar-Tezler/Books and Thesis/ 187190

Hadis Tetkikleri Dergisi Hakkında/About Journal of Hadith Studies/
191192