İÇİNDEKİLER/CONTENTS/

Editörden/Editorial/

İbrahim HATİBOĞLU, Hadis İlmi ve Hayat Üzerine ... 56

Makaleler/Articles/

Fatma KIZIL, Sret ya da Snnet: Oryantalistler Tarafından Çizilen
Sınırlar/Sīra or Sunna: Limits Drawn by Orientalists 725

Mansur KOÇİNKAĞ, Usl İlminde Rivyet ve Şehdet/
Riwāyah and Shahādah in the Ilm al-Us
ūl 2743

Yusuf SUİÇMEZ, /
Analyzing and Solving of the Dispute in Hadīth of
Bir Budāa and Hadīth of Qullatayn
4576

Rahmiye HATİBOĞLU, Vicde Yoluyla Elde Edilen Hadislerin Rivyeti ve
Vicde ile Amel/
Transmission of Ahādīth Obtained by means of
Wijādah and Acting upon Wijādah
7793

Aslınur ÖZCAN, Abdurrahmn Sm Efendinin Kenzl-Ârifn Adlı
Eseri ve İlgili Eserde Yer Alan Hads-i Şerflerin Tahlli
/
Abdurrahmān Sāmis Kanzul-Ārifīn and the
Analysis of Its Ahad
īth 95110

Tercme/Translation/

R. Marston SPEIGHT, Peygamberin Şifh Rivyetleri: Sga Esaslı Bir Yaklaşım/Oral Traditions of theProphet Muhammad:
A Formulaic Approach
(Çev. Elif Beyza DEMİRTAŞ) 111119

Araştırma Notları/Review Articles/

Serkan DEMİR, Sebeb-i Vrdun Kapsamını Genişletme
Çabası Olarak Sebeb-i Rivyet
121128

Mlkt/Interview/

Ataullah ŞAHYAR, Prof. Dr. Muvaffak b. Abdullah b. Abdlkdir ile
Akademik Hayatı, Eserleri ve Hadis İlmine Dair
Dşnceleri Üzerine
129136

Sempozyum-Konferans/Symposium-Conference/ -

IV. Hadis Anabilim Dalları İhtisas Toplantısı: Ülkemizdeki Hadis Çalışmalarının Evrenselleştirilmesi, 08-09 Ekim 2015, BAYBURT
(Haz. Hayriye Betl ÖZCAN) 137144

Kitap Tanıtımı/Book Reviews/

Mustafa Macit KARAGÖZOĞLU, Zayıf Rvler: Duaf Literatr ve
Zayıf Rivayetler
(Haz. Zhal KARAKAYA) 145148

Recep ASLAN, İhvn-ı Saf Rislelerindeki Hadis Rivyetlerinin
Hads Metodolojisi Aısından Değerlendirilmesi
(
Haz. Abdullah DOĞAN) 149154

Mehmet ÖZŞENEL, Pakistanda Hadis Çalışmaları
(Haz. Ayşenur DUMAN) 155157

Mustafa ÖZTOPRAK, Farklı Yönleriyle Endls Hadisiliği
(
Haz. Sema GÜL) 159165

Vefeyt/Obituary/

Muhammed Sad Ramazn el-Bt (1347/192921 Mart 2013)
(Haz. Najmeddin ALISSA)
167170

Hadis Dnyasından Haberler/News on Hadīth/

Habb-i Edbimizin İzinde: Onu ve Sözlerini Anlamak 171172

Sahn-ı Semn İslam İlimler Eğitim ve Araştırma Merkezinde
Risle f Uslil-hads Tedrstı
173174

Kitaplar-Tezler/Books and Thesis/ 175182

Hadis Tetkikleri Dergisi Hakkında/About Journal of Hadith Studies/
183184